Nieuws

terug naar Nieuws print pagina
25.06.12 |
Nieuws

Belasten van Reiskostenvergoedingen


De Bijeenkomst van het Platform SWSR op 14 juni jl was gewijd aan de voorstellen rond het belasten van de reiskostenvergoedingen. Voorstellen die van invloed zijn op de SWSR doelen én op in te zetten maatregelen (o.a. mobiliteitsbudget). In de bijeenkomst draaide het om analyse, argumenten en alternatieven. Ronald Postma (Syndesmo) presenteerde een analyse van de inhoud van de voorstellen en de consequenties voor verschillende werknemers en bestaande arrangementen. Maarten van Biezen (Natuur & Milieu) en Eddy Haket (MHP) gingen in debat over de voor- en nadelen van de voorstellen. De aanwezigen werkten in kleinere groepjes verschillende alternatieven uit en presenteerden deze voor een deskundige jury. Lees het hele verslag plus uitgebreide achtergrondinformatie.
 
Analyse, argumenten en alternatieven
Binnen het Platform zien we bij partijen verschillende opinies over de voorstellen. De een noemt met name positieve effecten op thuiswerken, op de files en op CO2 reductie, een ander noemt vooral de negatieve inkomenseffecten en de verstorende werking op de polder.

Recentelijk heeft de Ministerraad besloten de voorstellen over de reiskosten op te nemen in het belastingplan 2013 dat op Prinsjesdag zal verschijnen. Dat betekent dat een nieuw gekozen Kamer zich over deze voorstellen zal uitspreken. Op dit moment is ongewis waartoe dat zal leiden. Enerzijds zien we in de media berichten dat tenminste 4 van de 5 partijen van het Lente-akkoord in meer of mindere mate afstand nemen van de voorstellen op het punt van de reiskosten. En wordt er voorzichtig gezinspeeld op "van uitstel komt afstel". Maar anderzijds zijn inmiddels in het 'basispad' van de Rijksbegroting wel de besparingen van 1,2 miljard euro ingeboekt. Gelet op de 3% norm staat volgens sommigen de Minister van Financiën in een sterke positie de plannen uiteindelijk toch geaccepteerd te krijgen.

Voor werkgevers en werknemers betekent de ontstane situatie onzekerheid. Want zoals aangegeven, onduidelijk is wat de situatie in 2013 zal zijn rond de fiscale behandeling van reiskosten. Wat is het gevolg van deze onzekerheid voor pilots rond mobiliteitsbudgetten? Welke gevolgen heeft dit voor verschillende groepen en voor lopende initiatieven rond mobiliteitsmanagement in ondernemingen? En wat zijn de consequenties voor aanbieders van mobiliteitsdiensten?

Presentatie Ronald Postma
Lees een kort verslag over deze presentatie.
Bekijk de hele presentatie van Ronald.

Debat Maarten van Biezen en Eddy Haket en alternatieven wedstrijd
Lees een kort verslag hierover.

Weblinks naar meer informatie over de reiskostenvergoeding
Organisaties
Fietsersbond
FNV
Vakcentrale MHP
CNV
VNO-NCW
MKB
VNA-Lease
ANWB
ANWB Reiskostencheck
Rover
Nu.nl
Telegraaf
KNV
Natuur en Milieu

Sessie Syndesmo / AWVN
url=http://syndesmo.nl/nieuws]Syndesmo sessie[/url]

Opinies
Marianne Sturman, Moneypenny
Z24
Telegraaf
Column Pieter Hilhorst in Volkskrant
Blog Karlien Haak, Kenniscentrum Werk & Vervoer

Politiek
NRC
Volkskrant

Nieuws
5 juli: Tweede Kamer houdt vast aan Forensentaks
4 juli: Hoofdlijnennotitie van het Kabinet
Delen op Facebook